การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

19 มี.ค. 2567

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1

19 มี.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

13 มี.ค. 2567

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคํา) ระดับ 1

20 ก.พ. 2567

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 ก.พ. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

20 ก.พ. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

20 ก.พ. 2567

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

14 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

14 ก.พ. 2567