การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

13 มิ.ย. 2567

การตรวจและติดตามสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

11 มิ.ย. 2567

การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อกั๊ก ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง

11 มิ.ย. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

5 มิ.ย. 2567

แนะแนวอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษประจำเดือน มิถุนายน

31 พ.ค. 2567

รับมอบของอุปโภค บริโภค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

29 พ.ค. 2567

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

24 พ.ค. 2567

การตรวจและติดตามสถานประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

21 พ.ค. 2567

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

21 พ.ค. 2567