การแสดงผล

+
-

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 ส.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยการตรวจการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกรม/ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวนิภาพร ใบบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
และ เวลา 16.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี