การแสดงผล

+
-

การฝึกยกระดับฝีมือ (CMI) หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

11 ส.ค. 2566 09:25:30

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ดำเนินการฝึกภาคปฎิบัติ การฝึกยกระดับฝีมือ (CMI) หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์  ระดับ 1