การแสดงผล

+
-

การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

28 ก.พ. 2566 22:09:45

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 28 ก.พ. 66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรีดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) กิจกรรม พัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ช.ม. รุ่นที่ 4/2566  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 1,2,3 ,4 มีนาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่7 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ฝึกให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 คน