การแสดงผล

+
-

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี

28 ก.พ. 2566 22:06:03

...
...
...
...
...
...

วันที่ 28 ก.พ. 66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพรหมเทพาวาส  ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ และสาธิตการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน