การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมประชุมหารือประสานความร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28 ก.พ. 2566 22:03:53

...
...
...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมหารือประสานความร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีฝีมือและได้มาตรฐาน โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี