การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมีนาคม 2564 11/04/2565
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 11/04/2565
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กุมภาพันธุ์ 2565 04/03/2565
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 10/02/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2565 10/02/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มกราคม 2565 02/02/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2564 12/01/2565
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 12/01/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน ธันวาคม 2564 04/01/2565