การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 12/10/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กันยายน 2565 07/10/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนสิงหาคม 2565 09/09/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนสิงหาคม2565 09/09/2565
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 09/09/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน สิงหาคม 2565 01/09/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนเดือน กรกฏาคม 2565 09/08/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกรกฏาคม2565 09/08/2565
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 09/08/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กรกฎาคม 2565 04/08/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมิถุนายน 2565 18/07/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมิถุนายน 2565 18/07/2565