การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 12/01/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2565 12/01/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน ธันวาคม 2565 05/01/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2565 05/01/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนเดือนพฤศจิกายน 2565 14/12/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 14/12/2565
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 14/12/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนตุลาคม 2565 11/11/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2565 11/11/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน ตุลาคม 2565 02/11/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนเดือนกันยายน 2565 12/10/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2565 12/10/2565