การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 10/06/2564
ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 07/06/2564
ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2564 12/05/2564
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 12/05/2564
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 09/04/2564
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณณ 31 มีนาคม 2564 01/04/2564
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 29/03/2564
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 29/03/2564
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 10/03/2564
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 09/02/2564
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 12/01/2564
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 09/12/2563