การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำเดือนกันยายน2564 15/10/2564
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กันยายน 2564 04/10/2564
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 09/09/2564
ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2564 08/09/2564
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน สิงหาคม 2564 02/09/2564
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 10/08/2564
ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2564 10/08/2564
ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน2564 10/08/2564
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 10/08/2564
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กรกฎาคม 2564 03/08/2564
ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 06/07/2564
ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 10/06/2564