การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/03/2566
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/03/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมกราคม 2566 16/02/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2566 16/02/2566
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 16/02/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มกราคม 2566 07/02/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนเดือนธันวาคม 2565 12/01/2566
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 12/01/2566
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2565 12/01/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน ธันวาคม 2565 05/01/2566
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2565 05/01/2566