การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 10/02/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2565 10/02/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มกราคม 2565 02/02/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2564 12/01/2565
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 12/01/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน ธันวาคม 2564 04/01/2565
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 08/12/2564
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2564 08/12/2564
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2564 08/12/2564
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2564 22/11/2564
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 22/11/2564
ผลการเบิกจ่ายเงินเดือนกันยายน 2564 15/10/2564