การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมกราคม 2567 09/02/2567
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 09/02/2567
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 09/02/2567
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 09/02/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมกราคม2567 09/02/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มกราคม 2567 02/02/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน ธันวาคม 2566 12/01/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 08/12/2566
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 09/11/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนตุลาคม 2566 09/11/2566
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนตุลาคม 2566 09/11/2566
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 09/11/2566