การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 10/05/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนเมษายน 2565 10/05/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนเมษายน 2565 10/05/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน เมษายน 2565 05/05/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มีนาคม 2565 11/04/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมีนาคม 2564 11/04/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมีนาคม 2564 11/04/2565
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 11/04/2565
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 08/03/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กุมภาพันธุ์ 2565 04/03/2565