การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 08/12/2564
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2564 08/12/2564
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2564 08/12/2564
รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2564 22/11/2564
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 22/11/2564
ผลการเบิกจ่ายเงินเดือนกันยายน 2564 15/10/2564
งบการเงินประจำเดือนกันยายน2564 15/10/2564
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กันยายน 2564 04/10/2564
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 09/09/2564
ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2564 08/09/2564
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน สิงหาคม 2564 02/09/2564
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 10/08/2564