การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนเดือน กรกฏาคม 2565 09/08/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกรกฏาคม2565 09/08/2565
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 09/08/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กรกฎาคม 2565 04/08/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมิถุนายน 2565 18/07/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมิถุนายน 2565 18/07/2565
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 18/07/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มิถุนายน 2565 07/07/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนพฤษภาคม 2565 09/06/2565
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 09/06/2565
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 09/06/2565
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พฤษภาคม 2565 02/06/2565