การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 14/05/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนเมษายน 2567 14/05/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนเมษายน 2567 14/05/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน เมษายน 2567 09/05/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนมีนาคม 2567 11/04/2567
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 11/04/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนมีนาคม 2567 11/04/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มีนาคม 2567 02/04/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินกองทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 13/03/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567 13/03/2567
รายงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567 13/03/2567
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 05/03/2567