การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 25/03/2564
สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 05/11/2562
สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 02/11/2561
ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (ต.ค. 58 - เม.ย. 59) 27/04/2559