การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 ก.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

8 ก.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

21 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน จำนวน 12 ชั่วโมง วันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเปิด ฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน จำนวน 12 ชั่วโมง วันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ-2062 สระบุรี (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 มี.ค. 2562