การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 ต.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.64

7 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9 ก.ย. 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ก.ย. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63

25 ส.ค. 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริการขับรถยนต์ บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหญ้าสวนหย่อม และบริการทำความสะอาดสถานที่

9 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 ก.ค. 2562