การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2567

6 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

4 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

28 ก.พ. 2567

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

23 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

23 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

22 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ

21 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงแรงงานแสดงพลังถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

19 ก.พ. 2567