การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ครั้งที่ 3)

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบเครื่องมือทำกิน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่่อมแม็ก ระดับ 1

27 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษกิจชุมชนสระบุรี

26 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

25 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

25 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

25 มี.ค. 2567

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

22 มี.ค. 2567