การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

25 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำ/คู/คลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

23 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

22 เม.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพ่นปูนฉาบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

22 เม.ย. 2567

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

18 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ 4/2567

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

3 เม.ย. 2567

สถาบันฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2567

3 เม.ย. 2567