การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรีและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงบังคับใช้แรงงานฯ

24 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

21 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

20 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

20 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการเข้าวัดทำบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

2 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

1 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุ รีเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567

30 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

25 เม.ย. 2567