การแสดงผล

+
-

ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

10 ม.ค. 2566

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :