การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี ประกาศราคาซื้อ แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

2 ธ.ค. 2565

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ไฟล์แนบ :