การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

28 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายประพันธ์ หนูสันทัด  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี