การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

23 ก.พ. 2567 11:37:42

...
...
...
...
...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายประพันธ์  หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายบัญชา  เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุร