การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ

21 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณี ทองทาสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน