ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การออกแบบและการติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 18 ปกติ 27 มิถุนายน 2567 29 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เต็ม
2 การติดตั้งและทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 30 ปกติ 27 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
3 การโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 18 ปกติ 27 มิถุนายน 2567 29 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
4 การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 28 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
5 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 28 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
6 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 28 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(-) 18 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 6 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
8 การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
9 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เต็ม
10 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า 30 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เต็ม
12 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ สมัคร
13 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
14 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
15 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
16 การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
17 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
18 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
19 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
20 บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
21 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
22 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
23 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
24 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม