การแสดงผล

+
-

รับสมัครเตรียมเข้าทำงาน

?? รับสมัคร ฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน ฟรี!
..... ข่าวดี สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบภาคบังคับ ม.3 หรือ ม.6 ที่ไม่ได้เรียนต่อ อายุตั้งแต่ 15 -25 ปี สนใจฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในตัวเลือกสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ??
2. สาขาเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
??
?ระยะเวลาในการฝึกอบรม 60 วัน
- ฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จำนวน 40 วัน
- ฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 วัน
 
??เริ่มจัดฝึกอบรม 22 พฤษภาคม 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 พฤษภาคม 2566
สนใจสมัครฝึกอบรม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
เลขที่ 190 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034 - 711 284 หรือทาง Inbox Facebook
E-mail : Samutsongkhram.ssd@gmail.com
?? ช่องทางการสมัคร
สแกน QR Code แล้วกรอกข้อมูลบน form กดส่งข้อมูลมายังระบบรับสมัครของหน่วยงาน (ลิงค์สมัคร https://forms.gle/ixuHAaCNZfHWePdk7)
ไฟล์แนบ :: 68_Images_ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์33656853_02052566114232_.png ดาวน์โหลด