การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะเวลา 36 ชั่วโมง ครั้งที่ 1