การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ยกระดับฝีมือแรงงานช่างแอร์ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน