การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

28 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

24 ก.พ. 2567

รอง ผวจ.สส. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม Gig walker หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม ณ สนพ.สส.

20 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กลุ่มที่ 11)

20 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

20 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรสงคราม

20 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม แสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

16 ก.พ. 2567