การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรม Gig Worker หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น

20 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

20 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

14 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

13 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม นำภารกิจออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5

13 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567

12 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ดำเนินการประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2567

6 มี.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567

5 มี.ค. 2567