การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

20 ก.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

7 ก.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม จัดประชุมสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่

7 ก.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมนวดอโรมา ส่งเสริมแรงงานด้านท่องเที่ยว

7 ก.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมช่างแอร์ เตรียมความพร้อมทดสอบ และประเมินฯ

13 มิ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

6 มิ.ย. 2565

ฝึกอบรม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

6 มิ.ย. 2565

ฝึกอบรมเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 5 บ้านริมคลองโฮมสเตย์

6 มิ.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

26 พ.ค. 2565