การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

3 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567

31 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567

31 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าตรวจติดตาม สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างครบ 100 คน

30 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งปี 67

30 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

30 พ.ค. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้ง 6

30 พ.ค. 2567