การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการทำการอาหารว่าง ให้แก่ผู้สูงอายุ

13 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบ ช่างแอร์

13 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน

13 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

13 ก.พ. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจคัดกรองด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

10 ส.ค. 2566

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

10 ส.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จัดบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนวันหยุดยาว

11 เม.ย. 2566

สนพ.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เอเชียติค และอัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว

21 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2565