การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น จังหวัดสมุทรสงคราม

19 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ออกประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 4 หลักสูตร

18 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม

17 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เปิดฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

17 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานและพิธีมงคลสมรสงานย้อนรอย วิถีชีวิตวัฒนธรรมแห่งสายน้ำแม่กลอง ประจำปี พ.ศ. 2567

13 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 4 หลักสูตร

13 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 3/2567

12 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2567

12 มิ.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม นำผู้แทน พม.สมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมผู้รับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

12 มิ.ย. 2567