การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จัดบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนวันหยุดยาว

11 เม.ย. 2566

สนพ.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เอเชียติค และอัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว

21 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม รับการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3

9 ก.ย. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานตำบลคลองโคน

9 ก.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ วท.สารพัดช่างสมุทรสงคราม ทดสอบซ่อมคอมพิวเตอร์

5 ก.ย. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มแรงงานยี่สาร

31 ส.ค. 2565

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการและการมีจิตบริการที่ดี

31 ส.ค. 2565

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

20 ก.ค. 2565