การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แจ้งเวียนการใช้งบรายจ่ายประจำปีงบ 2564 และผลการดำเนินงาน (2-2) 13/09/2564
แจ้งเวียนการใช้งบรายจ่ายประจำปีงบ 2564 และผลการดำเนินงาน (1-2) 13/09/2564
ผลการเบิกจ่าย 2564 10/09/2564
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 10/09/2564
แผนการใช้จ่าย งปม.2564 (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) 09/04/2564
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 และ 2) 23/03/2564
ผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 06/09/2560
ผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2560 06/09/2560
ผลการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560 06/09/2560
ผลการดำเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2559 29/09/2559