การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
งบทดลอง งวดที่ 7-2565 02/05/2565
งบทดลอง งวดที่ 6-2565 05/04/2565
ผลการใช้จ่ายเงิน งปม.2564 28/03/2565
ผลการดำเนินงาน งปม.2564 25/03/2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 22/03/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1-2565 21/03/2565
แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 21/03/2565
งบทดลองงวดที่ 5-2565 02/03/2565
งบทดลอง งวดที่ 4-2565 03/02/2565
งบทดลอง งวดที่ 3-2565 04/01/2565
งบทดลอง งวดที่ 2-2565 02/12/2564
งบทดลอง งวดที่ 1-2565 04/11/2564