การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล
14 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่กันยายน 2564 1,749
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 761
16 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service (จำนวน 4 แผ่น) 2,654
17 แบบสำรวจข้อมูลการจัดฝึกอบรม 614
18 แบบสำรวจความต้องการ-กพร.ปจ สมุทรปราการ 494
19 รวมเอกสารเงิน ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 492
20 หลักสูตร WT เทคโนโลยีงานเชื่อม 9,650
21 หลักสูตร FT อุตสาหกรรมศิลป์ 4,395
22 หลักสูตร EE เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2,497
23 หลักสูตร AM เทคโนโลยียานยนต์ 3,349
24 หลักสูตร CT เทคโนโลยีก่อสร้าง 2,464