การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล
14 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่กันยายน 2564 1,510
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 718
16 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service (จำนวน 4 แผ่น) 2,544
17 แบบสำรวจข้อมูลการจัดฝึกอบรม 578
18 แบบสำรวจความต้องการ-กพร.ปจ สมุทรปราการ 464
19 รวมเอกสารเงิน ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 464
20 หลักสูตร WT เทคโนโลยีงานเชื่อม 8,897
21 หลักสูตร FT อุตสาหกรรมศิลป์ 4,068
22 หลักสูตร EE เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2,352
23 หลักสูตร AM เทคโนโลยียานยนต์ 3,079
24 หลักสูตร CT เทคโนโลยีก่อสร้าง 2,176