การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสาวนอะไหล่ยานยนต์

6 ม.ค. 2559

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสาวนอะไหล่ยานยนต์

25 ธ.ค. 2558

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

4 ธ.ค. 2558

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ย. 2558

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ย. 2558

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พ.ย. 2558

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้อชุดเครื่องจำลองการเชื่อมโลหะเสมือนจริง แบบเครื่องเดียว (Welding Simulator set) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

24 ก.ค. 2558