การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

งบทดลอง งวดที่ 7

12 พ.ค. 2566

งบทดลอง งวดที่ 6/66

5 เม.ย. 2566

งบทดลอง งวดที่ 5

7 มี.ค. 2566

งบทดลอง งวดที่ 4

2 ก.พ. 2566

งบทดลอง งวดที่ 3

12 ม.ค. 2566

สรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2566 ณ 31 ธ.ค. 65

9 ม.ค. 2566

งบทดลอง งวดที่ 2

2 ธ.ค. 2565

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

26 ส.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องกลึงอัตโนมัติ ๗ แกน จำนวน ๑ เครื่อง

17 ก.พ. 2565