การแสดงผล

+
-

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

29 พ.ค. 2566 08:59:34

...
...
...
...
...
...

28 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  ร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการสนับสนุนคณะวิทยากร บรรยายแนะแนวอาชีพ สาธิตและฝึกอาชีพสาขาช่างจักรยานยนต์ จำนวน47 คน ณ วัด จากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรากา