การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 และวันข้าราชการพลเรือน

31 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
31 มี.ค.66 นายวีระพงษ์ วงษ์ชาดี 
ได้รับมอบหมายจาก  นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน 66 และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 
  โดยนายชัยพจน์   
  จรูญพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี