การแสดงผล

+
-

ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการของกองทัพเรือ รวมจำนวน 40 คน

28 มี.ค. 2566 09:32:36

...
...
...
...
...
...

27 มี.ค. 66 พลเรือเอกโกวิท  อินทร์พรหม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการของกองทัพเรือ รวมจำนวน 40 คน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าในอาคารและหลักสูตรช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยมีพลเรือตรีสุระศักดิ์  สิงขรวัฒน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ นายชาติวุฒิ  ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ