การแสดงผล

+
-

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์

28 มี.ค. 2566 09:28:49

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงาน อิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ให้กับประชาชนในชุมชนเขตอำเภอบางบ่อ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 20 คน