การแสดงผล

+
-

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้

11 ม.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 2304 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :