การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.พ. 2561

ไฟล์แนบ :ประกาศจังหวัด ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ไฟล์แนบ :ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 1

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 2

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 3

ไฟล์แนบ :เอกสารแนบ 4

ไฟล์แนบ :ราคาอ้างอิง