การแสดงผล

+
-

เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม

26 มี.ค. 2567 14:40:37

...
...
...
...
...

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มทหารก่อนปลดประจำการ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบุคคลทั่วไป รวม 39 คน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย 60 ชม. และหลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น 30 ชั่วโมง