การแสดงผล

+
-

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

26 มี.ค. 2567 14:39:05

...
...
...
...

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กล่าวเปิดฝึกอบรม เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฝึกอบรมวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงครัวสำหรับสายบินต่างๆ ส่งพนักงานช่างซ่อมบำรุงเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะส่งเสริมเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถต่อไป