การแสดงผล

+
-

พิธีเปิดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545

6 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

5 ก.พ. 67 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ  พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อมมาตรฐานสากล ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมด้านยานยนต์ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุทธิพงษ์  โกศลวิริยะกิจ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ประธานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 2) การฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 1 รุ่น จำนวน 19 คน และการติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร 1 รุ่น จำนวน 25 คน  3) การฝึกอบรม หลักสูตรช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1